Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

2021-12-09 Korona – trafikklysmodellen innføres igjen i skoler og barnehager fra 9. desember 2021
2021-12-02 Formannskapets behandling av budsjett og økonomiplan 2022 - 2025
2021-10-14 Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
2021-10-14 Nominasjon til Eldhugprisen 2021
2021-10-12 Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
2021-10-05 Foredrag av Halle Jørn Hansen
2021-09-28 Valg av medlemmer til ungdomsrådet 2022-2023
2021-09-20 Koronadirektiv versjon 34 Leirfjord kommune 20. september 2021
2021-09-15 Informasjon i forbindelse med massevaksinering covid-19 torsdag 16. september 2021
2021-09-07 Åpningstider i stemmelokalet på valgdagene
2021-09-03 Kompensasjonsordning for bedrifter som er spesielt hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak – 2. søknadsrunde
2021-08-26 Tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak høsten 2021
2021-08-11 Leirfjordskolene – nytt skoleår og smittevern august 2021
2021-08-10 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 10. august 2021
2021-07-22 Publikumstelefon for spørsmål om koronavirus
2021-07-12 Vaksinasjonsstatus pr 8. juli 2021
2021-06-25 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 24. juni 2021
2021-06-18 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 18. juni 2021
2021-06-11 Tillatelser til arrangementer fra politiet
2021-05-28 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 27. mai 2021
2021-05-21 Vaksinasjonsstatus i Leirfjord 20-05-21
2021-05-10 Visste du dette om landbruksnæringa i Leirfjord?
2021-04-25 Legekontoret informerer - ikke adgangskontroll ved inngangen til helsesenteret
2021-04-13 Oppdatert informasjon om covid-19-vaksineringen i Leirfjord pr 13. april 2021
2021-03-26 Vannavstenging Leines 29.03.21
2021-03-18 Pasient- og brukerombudet har fått nye nettsider
2021-03-17 Nattarbeid ved Levang fergekai 22.-23. mars, medfører at noen avganger vil bli innstilt
2021-03-11 Innskriving Leirfjord barne- og ungdomsskole
2021-03-10 Regjeringens pressekonferanse oversatt til flere språk
2021-03-08 Høring og offentlig ettersyn av kommuneplan samfunnsdel 2020-2032
2021-02-26 Oppdatering og informasjon om covid-19-vaksineringen i Leirfjord pr 26. februar 2021
2021-02-26 Ottingsveien er åpen igjen
2021-02-25 Studer sykepleie deltid på Helgeland
2021-02-19 Kommunale næringsfond 2021
2021-02-11 Varsel om igangsetting av privat reguleringsplan for «Andreas Bensovikja» PlanID 202001
2021-02-11 Kunngjøring fysiske trafikksikkerhetsmidler 2021
2021-02-03 Ombygging på fv. 17 Levang ferjekai
2021-01-22 Kommunens ansvar for å tilby vaksine til personer som oppholder seg midlertidig i kommunen
2021-01-21 Koronavaksinering-er du over 65 år og ikke har blitt oppringt?
2021-01-20 Direktesending fra formannskapsmøte 20.01.2021
2021-01-18 Covid-19-test i Leirfjord kommune
2021-01-18 Prosjekt "Helsestasjon for eldre"
2021-01-14 #1omdagen kan gjøre koronahverdagen litt bedre
2021-01-05 Nasjonale smittevernregler i skole og barnehage fra 4. januar 2021
2021-01-04 Oppdatert koronadirektiv 04.01.2021 for Leirfjord kommune
2020-12-23 Koronatest i romjulen
2020-12-07 Nye 300 millioner til omstilling av reiselivsnæringen
2020-12-16 Koronavaksine
2020-12-15 Åpningstider ved Leirfjord legekontor julen 2020
2020-12-15 Åpningstider i julen - Leirfjord Folkebibliotek
2020-12-15 Søker vikarer til skoler og SFO i Leirfjord
2020-12-01 Inviterer hele Norge til å ta #1omdagen
2020-11-25 Studienettside til ny desentralisert sykepleieutdanning på Helgeland ved VID
2020-11-24 Melding om politisk vedtak - sluttbehandling "Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032 "
2020-11-17 Søk om sponsormidler fra Helgeland Kraft
2020-11-13 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
2020-11-13 Har du innspill på behov for felleshus til frivillige lag- og foreninger?
2020-11-13 Vikariat renholder
2020-11-05 Oransje farevarsel for flom
2020-10-23 Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Nonshaugveien, Leirfjord (Plan ID 202002)
2020-10-20 Melding om politisk vedtak - Trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020-2024
2020-10-19 Ledig stilling som sekretær - Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd
2020-09-21 Influensavaksinering
2020-01-03 Halv pris på trening for ungdom på trimrommet!
2020-09-21 Melding fra Fylkesmannen i Nordland - Oransje farevarsel for flom
2020-09-18 Refleksdagen 15. oktober 2020
2020-09-07 Driftsmelding Leirfjord vannverk
2020-09-01 Koronadirektiv: versjon 18 Leirfjord kommune 31. august 2020
2020-08-27 Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten
2020-08-26 Rutiner for besøk ved Helgelandssykehuset
2020-08-21 Årsmøte 2020 - Helgeland Skogselskap
2020-08-20 Ny tilskuddsordning reiseliv
2020-08-20 Koronadirektiv: versjon 17 Leirfjord kommune 19. august 2020
2020-07-24 Fond 4 - Ekstraordinært næringsfond Leirfjord kommune 2020
2020-07-23 Kart over bredbåndstraseer på Leland
2020-07-10 Sms varsling og kontakt- og reservasjonsregisteret
2020-07-10 Veiarbeid på Hjartlandsveien
2020-06-30 Vanningsforbund opphevet - Hellesvik/Sund vannverk
2020-06-24 Utlysning av stilling som prosjektmedarbeider til Digitale Helgeland
2020-06-24 Deler av Helgeland Kraft får nytt navn
2020-06-19 Tannlegevakt Nordland
2020-06-16 Glad melding fra Leirfjord Bredband
2020-06-09 Offentlig ettersyn – Søknad om biomasseutvidelse Klipen
2020-06-08 Dørene til helsesenteret åpnes fra 08. juni
2020-06-04 Åpningstider og smittevern for skoler og SFO i Leirfjord
2020-06-04 Museet på Bergh-brygga åpner 17. juni
2020-06-03 Besøksveileder Leirfjord sykehjem
2020-05-30 Åpningstider og smittevern for barnehagene i Leirfjord
2020-05-30 Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
2020-05-29 Flom og skredfare - melding fra Fylkesmannen i Nordland
2020-05-27 Solstua - Dagsenter for hjemmeboende demente åpner fra 28. mai.
2020-05-20 Høring - Forskrift om feie- og tilsynsavgift Leirfjord kommune
2020-05-19 Omsorgsboliger åpner for besøkende 19. mai
2020-05-18 Betalingsmuligheter på legekontoret
2020-05-08 Leirfjord lanserer "Min Eiendom"
2020-05-07 Varsel om ny oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, med samtidig høring og offentlig ettersyn av planprogram
2020-04-23 Informasjon fra Leirfjord Bredband
2020-04-22 Noen råd når inntekten blir mindre
2020-04-17 Last ned Smittestopp
2020-04-08 Utskifting av UV-anlegg tirsdag 14. april - Leirfjord vannverk
2020-04-06 Varsel om STOR snøskredfare for Nordland
2020-04-02 Vannstenging grunnet vedlikehold
2020-03-28 Ekstremt mye snø, hold deg unna linjer og trafopunkt
2020-03-25 Informasjon om gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Leirfjord
2020-03-24 Omsorgsbehov? Viktig informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere
2020-03-23 Utsettelse av årets helikopterbefaring av høyspente luftlinjer
2020-03-20 Det handler om å skape normalitet i det unormale for våre barn
2020-03-19 Informasjon om dagpenger fra NAV
2020-03-19 Koronavirus - informasjon fra NAV
2020-03-16 SMS fra Leirfjord kommune om Covid-19
2020-03-11 Vaksiner
2020-03-03 Søknadsfrist til kommunale næringsfond er den 2. april
2020-02-25 Invitasjon til søknadsskrivekurs for tilskuddsordninger
2020-02-18 Kunngjøring fysiske trafikksikkerhetsmidler 2020
2020-02-15 Vannlekkasje på Leland
2020-02-14 Revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye
2020-01-13 Privatarkivnettverk i Nordland - Invitasjon til seminar
2020-01-06 Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad/biomasseøkning Tomma Laks AS/Nova Sea AS 06.01.20-15.02.20.
2020-01-03 Renovasjonsforskriften på høring
2019-12-18 Offentlig ettersyn – Landbasert akvakulturlokalitet for produksjon av torskeyngel 18.12.19-31.01.20.
2019-01-07 Folkebadet stengt
2019-11-08 Lansering av nettsiden Heile Helgeland
2019-11-01 Forslag til detaljreguleringsplan gang og sykkelvei vei Leland-Slettan ID 1822 201901 legges ut til offentlig høring
2019-10-07 Vedtekter for gravplasser i Leirfjord kommune - Fastsetting av festeavgift
2019-10-04 Kunngjøring av vedtatt Reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt
2019-10-04 Kunngjøring av vedtatt plan - Kommunedelplan Kystplan Helgeland i Leirfjord kommune
2019-10-02 Tilskudd til drenering av jordbruksjord
2019-10-02 Forvaltning av kommunale næringsfond - Høring
2019-09-20 Leirfjord legekontor stengt tirsdag 24.september
2019-08-26 Valg barne- og ungdomsråd 2019-2021
2019-08-23 Begrenset åpningstid på teknikk og eiendom
2019-08-05 Oppdatert farevarsel - Stor skogbrannfare på Helgeland
2019-07-08 Redusert bemanning uke 31 ved teknikk og eiendom
2019-06-28 Offentlig høring av utfyllende deler av detaljregulering Ulvangsøya hyttefelt
2019-06-09 Legekontoret informerer - fra Helserespons til Besøklegen
2019-05-22 Andre gangs utsettelse av høringsfrist for Kommunedelplan Kystplan Helgeland
2019-05-09 FYSAK - Turgruppe
2019-04-30 Sommerjobb til ungdom 2019
2019-04-25 Håndhygienedagen 5. mai 2019
2019-04-24 Takk for oppmerksomheten! - Statens vegvesen
2019-04-12 Forlenget høring Kystplan Helgeland
2019-04-10 Ledige stillinger i barnehagene i Leirfjord kommune
2019-04-01 Varsel om oppstart – Detaljreulering gang og sykkelvei Leland-Slettan
2019-03-13 Kurs for unge bønder
2019-03-08 Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019
2019-02-26 Eiendomsskatteliste for 2019
2019-02-20 Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 2019
2019-02-11 Revisjon av plan for trafikksikkerhet for Leirfjord kommune
2019-01-17 Nytt tidspunkt ved helsestasjon for ungdom
2019-01-03 Nye åpningstider ved Leirfjord folkebibliotek
2018-12-06 Er du forberedt?
2018-12-06 Eiendomsskatt 2019
2018-11-20 Vedtak av områdereguleringsplan – Leinesodden – Helgeland Maritime Servicebase
2018-10-29 Bor du i Leirfjord og er alene i jula? Bli med oss på julemiddag og la oss være alene sammen
2018-10-16 Elevbedriften LBU Motors
2018-10-15 Informasjon om husbankens bostøtteordning
2018-09-24 Endring av åpningstid ved teknikk og eiendom Leirfjord kommune 01.10.18- 01.04.19
2017-08-23 Leirfjord frivilligsentral
2018-06-19 Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
2018-03-23 Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
2018-02-14 Kulturell virksomhet og aktiviteter rettet mot barn og unge? Søk om kulturmidler nå! Søknadsfrist 1. april.
2018-02-14 Ny folkehelseprofil for Leirfjord 2018
2018-01-29 Har du noe som må repareres? Kontakt LBU Motors EB!
2018-01-19 Trafikksikkerhet - samarbeid med frivillige organisasjoner
2018-01-05 Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep
2017-12-13 Borgerlige vigsler fra 1. januar 2018
2017-11-20 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
2017-10-16 Områdereguleringsplan på Leinesodden - Helgeland Maritime Servicebase
2017-10-09 Spillemidler 2018
2017-09-28 Alkovett for den lille
2017-07-11 Tween-tur for 12 og 13-åringene i HALD
2017-07-04 Leirfjord vannverk - kloring
2017-06-21 Indianerfestivalen 2018
2017-06-19 UNGsommer HALD 2017
2017-05-10 Program for Indianerfestivalen 2017
2017-05-08 Kjære forelder, våg å være kjip
2017-04-18 Slamtømming
2017-03-29 Vil du stå på stand under indianerfestivalen 2017?
2017-03-29 Besøkstall for Tell Tur i Leirfjord 2015-2016
2017-03-08 Jubileumsboka "Leirfjord kommune 100 år"
2017-03-01 Miniguide fra skatteoppkreveren i HALD - Idrettslag og ideelle organisasjoner
2017-02-16 Planprogram på høring: Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 - 2019
2017-02-15 Folkehelseprofil 2017 for Leirfjord
2017-02-10 Indianerfestivalen 2017
2017-02-10 Søk om Kulturmidler! Søknadsfrist 1. april.
2017-02-07 NY FASTLEGE I LEIRFJORD
2017-02-07 FERDSELSFORBUD GAMLE MOSJØVEIEN - STENGNING
2017-01-22 JORDRAS PÅ GAMLE FV 78 OPPDATERT
2017-01-12 "En revy fra A-Å"
2017-01-10 HPV-vaksine
2016-12-16 Møteplan for hjelpetjenesten for barn og unge våren 2017
2016-12-15 Hvor mange glass tåler barnet ditt?
2016-12-06 UKM - Ung Kultur Møtes
2016-12-06 Kulturkortet for ungdom i Nordland
2016-11-21 Hovedinngang ved Leirfjord sykehjem
2016-11-07 Betalingsautomat ved legekontoret
2016-10-25 Vinnere Tell Tur Sommerkonkurranse
2016-06-27 TellTur Sommerkonkurranse
2016-05-27 Adresseendringer i Leirfjord kommune
2016-05-24 Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen
2016-02-23 Nye alkoholpolitiske retningslinjer
2016-01-22 Varsling om feiing og tilsyn per telefon
2015-12-03 Kunngjøring om planvedtak
2015-11-23 Vakttelefon for brøyting
2015-09-01 Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117
2015-06-29 Orientering om rådgivende folkeavstemning - ny kommunestruktur
2015-06-24 Ny organisering av jordmortjenesten i Leirfjord Kommune.
2015-04-21 Oppstart regulering Leinesodden gbnr 113/10 og 50/156
2014-10-09 Fysak Leirfjord trenger nye krefter.
2014-09-19 Nye åpningstider på Leirfjord folkebibliotek fra 22.09.14
2014-06-13 Oppstart av Leirfjord Musikkorps
2014-05-05 Skolerute 2014-2015
2014-02-27 Utlån av utstyr til friluftsliv
2014-02-06 Nye åpningstider på Leirfjord Folkebibliotek