Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd har ledig 50% stilling som sekretær. Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til Kirkevergen i Alstahaug på telefon75075685 eller 913 54206. Du kan også kontakte prost Olav Rune Ertzeid på mobil 954 34589.

Søknad med kopi av attester/vitnemål sendes til Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd, Kirkeveien 22, 8800 Sandnessjøen.

Utlysningsteksten finner du også på NAV og www.alstahaug.kirken.no.

Søknadsfristen er 6.november 2020.