Næringsdepartementet har bevilget 300 millioner kroner til likviditetsstyrking, som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen. Det er nå mulig å søke på tilskuddet. Søknadsfrist er 8. januar 2021.

 

Her kan man lese mer om kriteriene for tilskuddet Nye 300 millioner kroner til omstilling av reiselivsnæringen (innovasjonnorge.no)