Entreprenøren som utbedrer kaien på Levang vil gjennomføre nattarbeid ved Levang fergekai fom Mandag 22.03 kl. 2100 tom Tirsdag 23.03 kl. 0600, dette medfører at følgende avganger blir innstilt:

Avgang fra Nesna kl. 20:50

Avgang fra Levang kl. 21:20

Avgang fra Nesna kl. 21:50

 

Les mer om arbeidet på siden til Nordland fylkeskommune her.