Vannet blir stengt i henhold til kartutsnittet under.

Mandag 29.03.21 fra klokken 08.00 blir det vannstenging på din eiendom på grunn av reparasjon av vannlekkasje. Vannet vil bli koplet på så fort vi har fått lokalisert og reparert skaden. Vær forberedt på at vannet kan bli bort hele dagen.

Vannstenging 26.03.21.png