Veiarbeid på Hjartlandsveien vil medføre redusert fremkommelighet.

Arbeidet vil pågå på kveldstid fra kl. 19:00 - 24:00 fra mandag den 13 juli - til og med mandag 20. juli.

I dette tidsrommet må man påvente en ventetid på ca. 30 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere.