«Kommunestyret fastsetter forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032, jfr. plan og bygningsloven §§4-1 og 11-13, med mindre endringer som fremkommer av revidert forslag datert 02.10.2020.»

 

Reviderte plandokumentene, datert 02.10.2020 og mer informasjon om planen kan du les her: Kommuneplan 2020-2032