Leirfjord kommunestyre har i møte 22. september 2017, sak 56/17, gjort følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Leirfjord kommune fremlagte områderegulering av Helgeland Maritime Servicebase, planid 2015-01, på Leinesodden.
Planen består av områdereguleringsplankart, med tilhørende planbeskrivelse og planbestemmelser.
Kommunestyrets vedtak om godkjenning av områdereguleringen kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens bestemmelser om klage.
 
Her kan du lese: