Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tildeler etter søknad tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken!

Er du kommune, lag/forening, FAU/skole, eller bare ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan du søke tilskudd.

Tilskuddet tildeles for andre halvår av 2021, og søknadsfristen i år er 1. oktober.

Tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak høsten 2021

Endring i instruks for å søke trafikksikkerhetsmidler fra 01.01.2022