• Så lenge sykehjemmet ikke har smitte, og den besøkende er frisk (ikke luftveisinfeksjoner og/eller feber) kan pasienter ta i mot besøk av pårørende (inntil 3 fra samme husstand). Besøket skal foregå på arbeidsstua.
  • Pasienter som ikke er i stand til å ta i mot besøk på arbeidsstua, kan ta i mot besøk på eget rom.
  • Besøk for hver beboer begrenses til 30 minutter pr. besøk.
  • Det skal holdes en avstand på 2 meter.
  • Besøk kan foregå mellom kl. 1200 og kl. 1800 alle dager, men kun et besøk om gangen.
  • Besøket må avtales på forhånd med den avdelingen pasienten tilhører (DE-fløy 75074058,  F-fløy 75074065. G-fløy 75074057).
  • Det lages en oversikt over hvem som får besøk og hvem som er på besøk (se besøkslogg).
  • Den besøkende møter til avtalt tid ved hovedinngangen.
  • En av de ansatte sørger for renhold av berørte flater/gjenstander etter endt besøk.
  • Den besøkende og den som får besøk må informeres om vask eller desinfeksjon av hender før og etter besøk.

 

Virksomhetsleder for pleie og omsorg