NVE har sent ut varsel for flomfare på gult nivå for hele Nordland, samt  jord-, sørpe- og flomskredfare på gult nivå for Ofoten og sør i Nordland.

Foreløpig er varsel på flomfare på gult nivå t.o.m søndag. Normalt varsler vi ikke ved gult nivå, men ettersom det i varselet står "Vannføringen forventes å øke videre ut over neste uke (uke 23)" videresender vi dette varselet slik at aktørene kan forberede seg.

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/323915

Det er også sendt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, på gult nivå for Ofoten, samt søndre del av Nordland. Varselet gjelder frem til mandag.

Ofoten:

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/323912
 

Sør i Nordland:

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/323913

Vi oppfordrer alle som jobber med beredskap om å abonnere på varsel fra varsom.no for sitt område.HILSEN
FYLKESMANNEN I NORDLAND