Ordinære gudstjenester er avlyst til over påske. Videre er konfirmantgudstjenestene i etterkant utsatt til høsten.

Ved all bruk av kirkebyggene er det satt begrensning av antall som kan være tilstede:

  • For Sandnessjøen og Leirfjord kirker – 20 personer

  • For Tjøtta, Alstahaug og Bardal kirker – 10 personer

Ved bruk av kirkebyggene er det satt inn økt fokus på renhold mellom utføring av tjenestene.

Begravelser

Pårørende bestemmer selv hvem som inviteres til seremonien i kirken.

Nærmeste pårørende sitter på første benk. Pårørende fra samme husstand kan sitte sammen, men med noe avstand.  Øvrige pårørende og andre må sitte spredt.

Gravferdshandlingen skal i hovedsak holdes inne i kirken som før. Dersom det holdes seremoni på gravplassen, er det ikke samme restriksjon på antall tilstedeværende, men smittefaren er like stor og folk oppfordres til å holde avstand med minimum 1 meter.

Dåpsgudstjeneste

Det holdes egne dåpsgudstjenester dersom noen ønsker dåp, men det anbefales at dåpen utsettes. Dersom det er mer enn 1 dåp på samme dag, settes disse med minimum 1 times mellomrom.  Dette pga. av nødvending renhold av benker og andre overflater.

Vigsel

Avtalte vigsler gjennomføres som avtalt, forutsatt de krav som er satt om antall personer i kirken. Det kan gjøres avtale om nytt tidspunkt hvis det ønskes.

Kirken på nett:

  • Kantor har undervisning av orgelelever og «øving» med jentekoret på nett.

  • På Facebooksiden «Menighetene for Alstahaug, Sandnessjøen og Tjøtta» finner dere forskjellige videosnutter som prosten vår, Olav Rune Ertzeid, har laget fra våre kirker i Leirfjord og Alstahaug. Du finnerogså noe av dette lagt ut på FB-siden «Hva skjer i Sandnessjøen»

  • Det vil også bli lagt ut videoopptak av påskegudstjeneste fra Sandnessjøen kirke, som vi bli sendt 1. påskedag.

Kontakttelefon vedrørende spørsmål om koronaviruset

Hvis noen er utrygge og redde og føler behov for å snakke med en prest, kan du ringe på telefon  750 75 720 så blir du videreformidlet til tjenestegjørende prest.

 

Kirkevergen i Leirfjord og Alstahaug