Eiendomsskatteliste for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget.