Driftsproblemer med den ordinære vannrensingen gjør at vi har valgt å tilsette klor til vannet. Dette gjøres for å forhindre at forurenset vann går ut til forbruker.

Behov for kloring vurderes fortløpende. Kloringen opphører så snart den ordinære rensingen fungerer tilfredsstillende.