Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032

Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, jfr. plan og bygningsloven §11-15, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 21.06.2021 og med følgende tillegg:

Side 17 Folkehelse og levevilkår - under "Hva gjør Leirfjord kommune for å få det til?" - Tilstrebe et tjenestetilbud som i størst mulig grad er tilpasset innbyggernes ulike behov.

Dokumenter for kommuneplanens samfunnsdel kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller kan lastes ned her:

Kommuneplan 2020-2032 - Leirfjord kommune

 

Publisert