Vanningsforbud for abonnenter tilknyttet Hellesvik/Sund vannverk oppheves.

Alle abonnenter anmodes å være forsiktige med vannforbruk i tørre perioder da anlegget har begrenset kapasitet når det er lite tilsig i inntaksdam.