Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring og offentlig ettersyn av kommuneplan samfunnsdel 2020-2032

Plan- og næringsutvalget har i møte 02.03.2021, sak 21/15 fattet vedtak om å legge ut forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 til offentlig høring jf. pbl. § 11-14. 

Oppstart av planarbeidet blir annonsert i Helgelands Blad og på Leirfjord kommunes hjemmeside. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller kan lastes ned her: 
www.leirfjordkommune.no /bolig og eiendom/planavdeling/kommunale planer/planer til offentligettersyn.

Innspill kan sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no innen 30.04.2021. Innspill merkes med sak 2021/238.

 

Publisert