I forbindelse med at eiendommene i Leirfjord kommune skal ha ny eiendomsskattetakst som skal gjelde fra 01.01.19, vil representanter fra eiendomsskattekontoret besiktige alle eiendommer i kommunen. Kommunens representanter skal i forbindelse med besiktigelsene sjekke om de bygningsopplysninger som ligger i matrikkelen stemmer med det som er faktiske forhold på eiendommen.

 

Det vil ikke bli tatt kontakt med hjemmelshaver i forkant av besiktigelsen.

 

Besiktigelsene vil bli gjennomført i perioden 06.12.18 og 01.03.19.

 

Spørsmål til eiendomsskattekontoret kan rettes Leif-Ove Ottermo Olsen, Fagleder ved Teknikk og eiendom.