NFTU kunngjør ledige midler til kommunale trafikksikkerhetstiltak/fysiske tiltak for gjennomføring i 2022. Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler vedtatt av fylkestinget er vedlagt. Instruksen gir retningslinjer som beskriver hva som er nødvendig for at en søknad skal vurderes, og hvilke plikter kommunene som får tilsagn om tilskudd har. Sekretariatet anbefaler at kommunene som ønsker å søke leser instruksen nøye.

Kunngjøring fysiske trafikksikkerhetsmidler 2021

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Endring Instruks for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler