Næringsdepartementet har bevilget 250 millioner kroner til likviditetsstyrking, som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen.

Det vil være mulig å søke på tilskuddet fra og med 15 august. Søknadsfrist er 15 september.

Her kan man lese mer om kriteriene for tilskuddet: Tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen.

 

Innovasjon Norge Nordland