Møteplan for Hjelpetjenesten for barn og unge i Leirfjord kommune, våren 2017:

  • Onsdag 01.02.17
  • Onsdag 05.04.17
  • Onsdag 07.06.17

Ta kontakt med en av barnehagene, skolene, helsesøster, barneverntjenesten eller PPT for mer informasjon.