Leirfjord kommune har tre næringsfond der det kan gis tilskudd til ulike formål og satsingsområder. Søknadsfristen 2021 er 3. april for alle fondene.

Fond 1 - Havbruksfond

 • 1. Tilskudd til foretak eller bedrifter som vil etablere eller videreutvikle eksisterende virksomhet i tilknytning til fiskeri og havbruksnæringen.
 • 2. Tilskudd til nyetableringer innenfor fiskeri og havbruksnæringen, inkludert videreforedling.
 • 3. Tilskudd til ryddekampanjer mot marin forsøpling i Leirfjord kommune.
 • 4. Kommunal egenandel i forbindelse med etablering av infrastruktur rettet mot havbruksnæringen, herunder etablering av fiskerihavn.
 • Det er satt av kr. 600 000 til bruk på søknader til Fond 1 i 2021.

 

 Fond 2 - Kommunalt næringsfond (regionale midler)

 • 1. Bedriftsutvikling
 • 2. Investeringer i eksisterende bedrift, herunder prosjekter og utvikling av tjenester
 • Det er satt av kr. 230 000 til søknader til Fond 2 i 2021.

 

 Fond 3 - Kommunens eget fond

 • Konsekvensutredning i forbindelse med søknad om nydyrking
 • Nydyrking
 • Kurs til utarbeiding av forretningsplan
 • Støtte til utarbeiding av driftsplan ved driftsutbygging i landbruket
 • Støtte til utarbeiding av forretningsplan
 • Norskkurs for utenlandske arbeidere
 • Støtte til infrastruktur – Internett, fiber, tråløst
 • Listen er ikke uttømmende.
 • Det er satt av kr. 100 000 til fordeling på søknader til Fond 3 i 2021.

Søknadsskjema og mer informasjon om de enkelte fondene for Leirfjord kommune finnes på www.regionalforvaltning.no Nye søkere må opprette brukerkonto før søknad kan registreres.