Leirfjord kommune har ansatt ny fastlege ved legekontoret på Leland.

Kristine Olaisen Talseth begynte 1. februar og er tilsatt i 70 % stilling, hvorav 20 % som sykehjemslege.
De av våre inbyggere som ikke har fastlege eller har fastlege i en annen kommune har nå mulighet til å få fastlege i Leirfjord.
Det er mulig å skifte fastlege på Helsenorge.no eller du kan ringe 800 43573.