NVE melder at det ventes mye regn, lokalt opp mot 100mm. Nedbøren ventes å komme som regn også i fjellet. På grunn av sterk pålandsvind er også indre strøk utsatt, men de største nedbørmengdene ventes i ytre strøk. Nedbørmengdene er usikre. Følg med på værradar. 

Varselet gjelder fra torsdags kveld 5. nov, fram til lørdag kveld 7. nov. Omfatter området sør for Rana og Alstahaug.

Mye regn vil gi økende vannføring i små og middels store elver. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Varslingsnivået er oppgradert fra gult til oransje.

Mulig konsekvens: Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. 

Det er også sendt ut gult farevarsel på jordskred. 

Se hele varselet på varsom.no: https://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/371914 

Fylkesmannen i Nordland