Leirfjord kommune har av Fylkesmannen i Nordland fått tildelt ekstra midler til tilskudd til drenering av jordbruksjord.
Søknad om tilskudd leveres elektronisk via landbruksdirektoratets hjemmeside. www.landbruksdirektoratet.no 

Søknader må være Leirfjord kommune i hende innen 1. november. Søknader behandles forløpende.

De som ikke kan eller har mulighet til å levere elektronisk søknad bes ta kontakt med landbrukskontoret for å få veiledning, eller levere søknad i papirform.