Leirfjord helsestasjon endrer tidspunkt ved helsestasjon for ungdom fra 2019.

Nytt tidspunkt er annenhver mandag i partallsuker kl. 13.00-14.30. Første mandag er 21. januar.

Ingen timebestilling, åpnen for ungdom opp til 20 år.

 

Velkommen