Som følge av vedtak i Leirfjord kommunestyre i møte 17.12.18, under behandling av budsjett for 2019, er folkebadet stengt.