De nye retningslinjene kan du lese her.

De mest vesentlige endringene er:
  • skjenketiden slutter kl 02:00
  • det settes aldersgrense på 18 år/20 år ved arrangement for enkelt anledning og ambulerende skjenkebevilling der det skjenkes alkohol over/under 22%
  • det er tillatt med salg av alkohol på valgdagene
  • ved brudd på alkoholloven med forskrifter, gjelder prikkbelastning i hht alkohollovens bestemmelser