For å sikre raskere saksbehandling og økt gjennomføringskraft knyttet til planlegging og prosjekter, innfører Leirfjord kommune endret åpningstid ved teknikk og eiendom i kommunen.

 

Ny åpningstid i perioden 01.10.18- 01.04.19:

Mandag- fredag kl. 11:30- 16:00.

 

Utenfor denne åpningstiden, fra kl: 08:00 – 11:30,  kan du henvende deg til Servicetorget, hvor Cicilie Brocks vil besvare og følge opp spørsmål du har knyttet til teknikk og eiendom.  Servicetorget nås på tlf: 75 07 40 00.