Det har oppstått en vannlekkasje ved kommunehuset som dessverre medfører at abonnenter i Kirkelia er uten vann. Reparasjonsarbeid pågår, men abonnentene må påregne å være uten vann resten av dagen.