Slamtømming starter opp i uke 16.

Eiere av fritidsboliger som ønsker slamtømming må ta kontakt med servicetorget for bestilling av tømming; telefon 750 74000.