Forventede vaksineleveranser frem til august

I tidsrommet fra mai til august forventes at Norge vil motta i overkant av 5.5 millioner doser av BioNTech/Pfizer og Moderna. Dette betyr at farten i vaksinasjonsprogrammet vil øke betydelig. Per måned forventes det mellom 1,05 og 1,2 millioner doser BioNTech/Pfizer per måned og 180 000 – 500 000 doser Moderna. Avhengig av opptak av vaksiner i de ulike aldersgruppene og oppmøte gjennom sommeren og med forbehold om at vaksineleveransene kan endre seg fortløpende, anslår FHI at alle over 18 vil ha fått tilbud om en første dose med mRNA-vaksine mot slutten av juli.

Målrettet geografisk fordeling vil påvirke denne tidslinjen både for kommuner som får flere doser i juni (og færre i juli) og for kommuner som får færre doser i juni (og flere i juli), og utgjør en endring på 1-2 uker.

Leirfjord kommune vil fra uke 23 få 35% færre doser frem til og med uke 28 pga geografisk omfordeling av vaksinedoser til regioner med stort smittetrykk, fortrinnsvis Oslo og Viken.

Fra uke 29 får Leirfjord 65 % økning i leveransene for å ta igjen forsinkelsen i vaksinering, slik at alle over 18 år skal få tilbud om vaksine innen utgangen av juli. Hvis tidsplanen holder. Det er noen usikkerhetsmomenter, som leveranser fra produsent og ressurser lokalt til å planlegge og sette vaksinene.

Det er satt til sammen 892 doser covid-19-vaksine, inkludert 59 doser med Astra Zeneca i Leirfjord pr 20. mai.

I  uke 19 og uke 20 ble det hovedsakelig satt 2. dose, og ganske få 1. doser.

Vi er ferdig med prioriteringsgruppe 1-3, og blir ferdig med prioriteringsgruppe 4 i uke 21. mai 2021

I uke 22 får vi 174 doser Comirnaty (Pfizer/BioNtech), hvorav 44 til 1. dose som gjør at vi nok begynner å vaksinerer personer i prioriteringsgruppe 5 (Alder 55-64 år med underliggende sykdommer). Vi begynner med personer født i 1957.

I uke 22 vaksinerer vi også de som fikk Astra Zeneca for 12 uker siden.

Personer som er bosatt eller oppholder seg midlertidig i Leirfjord 64 år og eldre som ønsker covid-19-vaksine, men som IKKE har blitt kontaktet bes ta kontakt med Leirfjord legekontor.