Plan- og næringsutvalget har i møte 30.10.2019, sak 64/19 fattet følgende vedtak:

 

Med henvisning til Plan- og bygningsloven §12-10, legges forslag til detaljregulering for  ny gang og sykkelvei langs fylkesvei 17 fra Leland til Slettan i Leirfjord (Planid: 1822 201901) ut til offentlig ettersyn fra 01.11.2019 til 09.12.2019 . Tiltakshaver er Leirfjord kommune.

 

 

Melding om vedtak og aktuelle dokumenter kan sees på Leirfjord kommune sin hjemmeside: www.leirfjord.kommune.no. under selvbetjening/planer til offentlig ettersyn.

https://www.leirfjord.kommune.no/planer-til-offentlig-ettersyn.6017387-202355.html

Merknader eller innspill som er relevante for planarbeidet sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no. innen 09.12.2019. Innspill merkes med sak 19/110.