Regjeringen kunngjør trafikksikkerhetsmidler for 2019 - NFTU oppfordrer kommunene, frivillige organisasjonar, interessegrupper og andre lokale aktørar i Nordland til å søke!  

Mer info her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/no-kan-du-sokje-midlar-til-lokale-trafikktryggleikstiltak-i-2019/id2626935/