Leirfjord kommunestyre har i møte 22.09.2017, sak 50/17, gjort følgende vedtak:

1) I Leirfjord kommune er det ordfører og varaordfører som foretar borgerlige vielser
2) Vielsene foregår i kommunens ordinære åpningstid
3) Kommunestyresalen benyttes som lokale
4) Det tas ikke betalt for ordinære vielser
5) Det åpnes for å gjennomføre vigsler på andre steder/i andre lokaler, også utenom ordinær arbeidstid, samt for personer bosatt i andre kommuner
6) Eventuelle ønsker om vielser på andre lokasjoner eller utenom ordinær arbeidstid betales for reelle utgifter medgått til lokaler, samt en timepris på kr 500,- for den som utfører vigselen

Dersom du planlegger å gifte deg borgerlig, må du kontakte kommunen for å avtale tidspunkt for vielsen og andre forhold rundt selve seremonien. Her vil du også få informasjon om forberedelser og utfylling av skjema som skal sendes til Folkeregisteret.

Velkommen!