Leirfjord og Alstahaug kirkelige fellesråd har ledig vikariat som renholder i 20% stilling fra snarest og tom . 31.10.21

Ansvars- og arbeidsområder:

Renhold av Alstahaug kirkekontor/Sandnessjøen menighetssenter jfr. vedtatt renholdsplan

Krav til stillingen:

Primært søkes det renholder med fagbrev, men annen relevant utdannelse og/eller praksis som renholder vil bli vurdert. Referanser bes oppgitt.

For stillingen gjelder følgende:

Legges særlig vekt på egnethet og evne til samarbeid.  Vi tilbyr et godt arbeidsfellesskap. Arbeidstid etter nærmere avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer, samt  KA- Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffavtaler. Lønn etter tariff.  Prøvetid: 1 måned. Pensjonsordning i KLP med 2% innskudd av brutto lønn.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til Kirkevergen i Alstahaug, tlf.75075685/mobil 913 54206 el. konsulent Atle Nilsen tlf. 75075720 el. mobl.905 322 06

Søknad med kopi av attester/vitnemål sendes:

Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd, Kirkeveien 22, 8800 Sandnessjøen el. på mail til: post.kirke@alstahaug.kommune.no

Stillingen er lagt ut på www.nav.no.

Søknadsfrist: 29.11.20