Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

2021-12-02 Formannskapets behandling av budsjett og økonomiplan 2022 - 2025
2021-04-16 Løypekjøring i Randalen og Tovåsen
2021-11-19 Covid-19-vaksinering ut året 2021
2021-11-19 KORONA - Situasjonsbilde 18.11.2021
2021-11-18 Alene Sammen julen 2021- påmelding
2021-11-16 Leirfjord legekontor informerer
2021-11-15 Tilskudd til kulturtransport for unge og eldre - søk NÅ!
2021-11-03 Fjelltrimmen i Leirfjord 2021 - trekning og diplomer
2021-11-02 Består Leirfjord av mer enn bare offentlig administrasjon?
2021-10-20 Følg opp! Livet under og etter pandemien
2021-10-14 Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
2021-10-14 Nominasjon til Eldhugprisen 2021
2021-10-13 Influensavaksinering høsten 2021
2021-10-12 Kunngjøring av vedtak - kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
2021-10-08 Nye åpningstider NAV Leirfjord
2021-10-08 Melding om vedtak - Fastsettelsen av planprogram detaljreguleringsplan for Austvika steinbrudd ID 202006
2021-10-05 Foredrag av Halle Jørn Hansen
2021-10-05 Bondens egne erfaringer med fornybar strømproduksjon
2021-09-28 Valg av medlemmer til ungdomsrådet 2022-2023
2021-09-23 Invitasjon til kurs for unge bønder på Radisson Blu Hotell, Bodø 22.-24.10. 2021.
2021-09-20 Koronadirektiv versjon 34 Leirfjord kommune 20. september 2021
2021-09-17 Ledig stilling som brannkonstabel i Leirfjord
2021-09-15 Informasjon i forbindelse med massevaksinering covid-19 torsdag 16. september 2021
2021-09-14 Behov for tilkallingsvikarer ved Leirfjord barne- og ungdomsskole
2021-09-07 Åpningstider i stemmelokalet på valgdagene
2021-09-08 PRESSEMELDING 8. september 2021
2021-09-07 Åpningstider i stemmelokalet ved forhåndsstemmegivning
2021-09-03 Kompensasjonsordning for bedrifter som er spesielt hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak – 2. søknadsrunde
2021-08-27 PRESSEMELDING 27. august 2021
2021-08-27 KORONA - Situasjonsbilde 27.08.2021
2021-08-24 PRESSEMELDING 24. august 2021
2021-08-26 Tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak høsten 2021
2021-08-17 Massevaksinering 26. august 2021
2021-08-12 KORONA - Situasjonsbilde 11.08.2021
2021-08-11 Leirfjordskolene – nytt skoleår og smittevern august 2021
2021-08-10 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 10. august 2021
2021-08-10 Skolestart Leirfjord barne- og ungdomsskole
2021-07-22 Publikumstelefon for spørsmål om koronavirus
2021-07-12 Vil du jobbe med kompetanseutvikling for 7 kommuner?
2021-07-12 Vaksinasjonsstatus pr 8. juli 2021
2021-07-12 SHMIL - Renovasjonsforskrift på høring
2021-07-02 Oppfordring om trygg parkering
2021-07-01 Hundeloven - Sikring av hunder
2021-06-25 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 24. juni 2021
2021-06-25 Leie av Leirfjordhallen skoleåret 2021/2022
2021-06-21 KORONA - Situasjonsbilde 21.06.2021
2021-06-18 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 18. juni 2021
2021-06-11 Tillatelser til arrangementer fra politiet
2021-05-28 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 27. mai 2021
2021-05-21 Vaksinasjonsstatus i Leirfjord 20-05-21
2021-05-10 Visste du dette om landbruksnæringa i Leirfjord?
2021-05-07 Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord 07-05-21
2021-05-05 Nye åpnings- og telefontider fra 10. mai 2021
2021-04-25 Legekontoret informerer - ikke adgangskontroll ved inngangen til helsesenteret
2021-04-19 KORONA - Situasjonsbilde 19.04.2021
2021-04-13 Oppdatert informasjon om covid-19-vaksineringen i Leirfjord pr 13. april 2021
2021-04-08 Kompensasjonsordning for bedrifter som er spesielt hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak
2021-03-26 Vil du bli lærling i Leirfjord kommune?
2021-03-26 Vannavstenging Leines 29.03.21
2021-03-26 Informasjon til innbyggerne om narkotiske stoffer i Leirfjord kommune
2021-03-22 Vannavstenging på Leland 23.- 24. mars.
2021-03-19 KORONA - Situasjonsbilde 19.03.2021
2021-03-18 Pasient- og brukerombudet har fått nye nettsider
2021-03-17 Nattarbeid ved Levang fergekai 22.-23. mars, medfører at noen avganger vil bli innstilt
2021-03-15 Leirfjord vannverk- periodevis stengt
2021-03-11 Innskriving Leirfjord barne- og ungdomsskole
2021-03-10 Regjeringens pressekonferanse oversatt til flere språk
2021-03-08 Høring og offentlig ettersyn av kommuneplan samfunnsdel 2020-2032
2021-02-26 Oppdatering og informasjon om covid-19-vaksineringen i Leirfjord pr 26. februar 2021
2021-02-26 KORONA - Situasjonsbilde 26.02.2021
2021-02-26 Ottingsveien er åpen igjen
2021-02-25 Studer sykepleie deltid på Helgeland
2021-02-22 Søk om støtte til kulturminnedager
2021-02-22 Eiendomsskatteliste for Leirfjord 2021
2021-02-19 Kommunale næringsfond 2021
2021-02-18 Markering av den internasjonale barnekreftdagen- Leines barnehage
2021-02-16 Informasjon fra Leirfjord Helsestasjon
2021-02-12 Vannlekkasje på Hellesvik/Sund vannverk
2021-02-12 Redusert ferjetrafikk Levang–Nesna i uke 8–10
2021-02-11 Varsel om igangsetting av privat reguleringsplan for «Andreas Bensovikja» PlanID 202001
2021-02-11 Kunngjøring fysiske trafikksikkerhetsmidler 2021
2021-02-09 Tilskudd til drenering av jordbruksjord og SMIL i landbruket 2021
2021-02-08 Igangsatt planarbeid for «Austvika steinbrudd»
2021-02-08 KORONA - Situasjonsbilde 05.02.2021
2021-02-03 Har du privat vannkilde og er fri for vann?
2021-02-03 Ombygging på fv. 17 Levang ferjekai
2021-01-26 Sluttrapport av digital brukermedvirkning «Framtidens Leirfjord kommune»
2021-01-25 KORONA - Situasjonsbilde 25.01.2021
2021-01-22 Kommunens ansvar for å tilby vaksine til personer som oppholder seg midlertidig i kommunen
2021-01-21 Koronavaksinering-er du over 65 år og ikke har blitt oppringt?
2021-01-21 BARNEHAGEPLASS
2021-01-20 PRESSEMELDING 20. januar 2021
2021-01-20 Ekstremværet Frank
2021-01-20 Direktesending fra formannskapsmøte 20.01.2021
2021-01-18 Ny jordmor i Leirfjord kommune
2021-01-18 Covid-19-test i Leirfjord kommune
2021-01-18 Prosjekt "Helsestasjon for eldre"
2021-01-17 Mange elg mellom Leines-Leland
2021-01-14 #1omdagen kan gjøre koronahverdagen litt bedre
2021-01-08 Timer på legekontoret endres fra fysisk oppmøte til video/ telefon- konsultasjon
2021-01-06 Koronavaksineringen er nå startet
2021-01-06 Ny Smittestopp-app
2021-01-05 KORONA - Situasjonsbilde 05.01.2021
2021-01-05 Nasjonale smittevernregler i skole og barnehage fra 4. januar 2021
2021-01-04 Oppdatert koronadirektiv 04.01.2021 for Leirfjord kommune
2021-01-03 Nye nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar 2021
2021-01-02 Hvem kan få koronavaksine?
2020-12-29 KORONA - Situasjonsbilde 29.12.2020
2020-12-28 Oppdatering-Vannlekkasje utbedret etter ledningsbrudd Leirfjord vannverk
2020-12-23 Noen tanker omkring jul, covid19 og rus
2020-12-23 Koronatest i romjulen
2020-12-22 Digital julekonsert “Håp og lys på Helgeland”
2020-12-07 Nye 300 millioner til omstilling av reiselivsnæringen
2020-12-16 Fjelltrimmen og Friluftslivets uke - trekning av vinnere
2020-12-16 Nettside for Digitale Helgeland er lansert
2020-12-16 Koronavaksine
2020-12-15 Åpningstider ved Leirfjord legekontor julen 2020
2020-12-15 Åpningstider i julen - Leirfjord Folkebibliotek
2020-12-15 Søker vikarer til skoler og SFO i Leirfjord
2020-12-07 KORONA - Situasjonsbilde 04.12.2020
2020-12-01 Inviterer hele Norge til å ta #1omdagen
2020-11-26 Til dere som skal hjem til jul: Julefeiring og smittevern
2020-11-25 Studienettside til ny desentralisert sykepleieutdanning på Helgeland ved VID
2020-11-24 Melding om politisk vedtak - sluttbehandling "Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2020-2032 "
2020-11-17 KORONA - Situasjonsbilde 17.11.2020
2020-11-17 Treningsrommet åpner igjen 23. november
2020-11-17 Søk om sponsormidler fra Helgeland Kraft
2020-11-13 Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
2020-11-13 Har du innspill på behov for felleshus til frivillige lag- og foreninger?
2020-11-13 Vikariat renholder
2020-11-06 KORONA - Situasjonsbilde 06.11.2020
2020-11-05 Oransje farevarsel for flom
2020-10-23 Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Nonshaugveien, Leirfjord (Plan ID 202002)
2020-10-20 KORONA - Situasjonsbilde 20.10.20
2020-10-20 Melding om politisk vedtak - Trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020-2024
2020-10-20 Melding om politisk vedtak - Planstrategi for Leirfjord kommune 2020 -2024
2020-10-20 Gave fra Aker BP
2020-10-19 Ledig stilling som sekretær - Leirfjord og Alstahaug kirkelig fellesråd
2020-10-15 TV-aksjonen NRK 2020
2020-09-21 Influensavaksinering
2020-10-06 Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene fra 1. november 2020
2020-01-03 Halv pris på trening for ungdom på trimrommet!
2020-09-23 KORONA - Situasjonsbilde 23.09.20
2020-09-21 Melding fra Fylkesmannen i Nordland - Oransje farevarsel for flom
2020-09-18 Refleksdagen 15. oktober 2020
2020-09-09 Kompletterende sykepleieutdanning i Nordland
2020-09-07 Driftsmelding Leirfjord vannverk
2020-09-01 KORONA - Situasjonsbilde 01.09.2020
2020-09-01 Koronadirektiv: versjon 18 Leirfjord kommune 31. august 2020
2020-08-27 Overføring av skatteoppkreveroppgaver til Skatteetaten
2020-08-26 Rutiner for besøk ved Helgelandssykehuset
2020-08-21 Årsmøte 2020 - Helgeland Skogselskap
2020-08-20 Ny tilskuddsordning reiseliv
2020-08-20 Koronadirektiv: versjon 17 Leirfjord kommune 19. august 2020
2020-08-11 Leirfjordskolene - skolestart og smittevern
2020-08-11 Leirfjordbarnehagene - nytt barnehageår og smittevern
2020-08-10 KORONA - Situasjonsbilde 10.08.2020
2020-05-22 KORONA - Situasjonsbilde 22.05.20
2020-07-24 Fond 4 - Ekstraordinært næringsfond Leirfjord kommune 2020
2020-07-23 Kart over bredbåndstraseer på Leland
2020-07-20 KORONA - Situasjonsbilde 20.07.20
2020-07-10 Sms varsling og kontakt- og reservasjonsregisteret
2020-07-10 Informasjon til reisende som ankommer Norge
2020-07-10 Veiarbeid på Hjartlandsveien
2020-06-30 Vanningsforbund opphevet - Hellesvik/Sund vannverk
2020-06-24 Utlysning av stilling som prosjektmedarbeider til Digitale Helgeland
2020-06-24 Deler av Helgeland Kraft får nytt navn
2020-06-19 Tannlegevakt Nordland
2020-06-16 Glad melding fra Leirfjord Bredband
2020-06-16 KORONA - Situasjonsbilde 16.06.20
2020-06-09 Offentlig ettersyn – Søknad om biomasseutvidelse Klipen
2020-06-08 Dørene til helsesenteret åpnes fra 08. juni
2020-06-04 Åpningstider og smittevern for skoler og SFO i Leirfjord
2020-06-04 Museet på Bergh-brygga åpner 17. juni
2020-06-03 Besøksveileder Leirfjord sykehjem
2020-05-30 Åpningstider og smittevern for barnehagene i Leirfjord
2020-05-30 Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
2020-05-29 Flom og skredfare - melding fra Fylkesmannen i Nordland
2020-05-27 Solstua - Dagsenter for hjemmeboende demente åpner fra 28. mai.
2020-05-20 Høring - Forskrift om feie- og tilsynsavgift Leirfjord kommune
2020-05-19 Omsorgsboliger åpner for besøkende 19. mai
2020-05-18 Betalingsmuligheter på legekontoret
2020-05-08 Leirfjord lanserer "Min Eiendom"
2020-05-08 Leirfjord legekontor øker antall konsultasjoner per dag
2020-05-07 Varsel om ny oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, med samtidig høring og offentlig ettersyn av planprogram
2020-05-05 Råd om solbeskyttelse til barn i skole og barnehage
2020-05-05 Elever ved Tverlandet skole kåret til sølv vinnere - Årets nysgjerrigper 2020
2020-05-04 KORONA - Situasjonsbilde 04.05.20
2020-04-29 Presisering i forbindelse med oppheving av karantenebestemmelsene
2020-04-23 Informasjon fra Leirfjord Bredband
2020-04-22 Noen råd når inntekten blir mindre
2020-04-19 KORONA - Oppdatert status om antall smittetilfeller i Leirfjord 19.04.20
2020-04-17 KORONA - Situasjonsbilde 17.04.20
2020-04-17 Last ned Smittestopp
2020-04-08 Utskifting av UV-anlegg tirsdag 14. april - Leirfjord vannverk
2020-04-06 Varsel om STOR snøskredfare for Nordland
2020-04-03 Informasjon om smittebegrensende tiltak i butikk
2020-04-03 Informasjon fra smittevernlegen om nye karantenebestemmelser og beskyttelse av risikoutsatte personer.
2020-04-02 Vannstenging grunnet vedlikehold
2020-03-31 Er du redd og engstelig på grunn av Corona-viruset?
2020-03-31 Tannklinikken i Leirfjord er stengt inntil videre
2020-03-31 KORONA - Situasjonsbilde i Leirfjord kommune 31.03.20
2020-03-28 Koronasituasjonen i Leirfjord kommune 28.03.20
2020-03-28 Ekstremt mye snø, hold deg unna linjer og trafopunkt
2020-03-28 Vannlekkasje Meisfjorden - Oppdatering
2020-03-25 Informasjon om gudstjenester og andre kirkelige handlinger i Leirfjord
2020-03-24 Omsorgsbehov? Viktig informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere
2020-03-23 Utsettelse av årets helikopterbefaring av høyspente luftlinjer
2020-03-22 Varsel om økt snøskredfare på Helgeland og Svartisen
2020-03-22 Helgelandssykehuset oppretter informasjonstelefon om korona
2020-03-20 Det handler om å skape normalitet i det unormale for våre barn
2020-03-19 Informasjon om dagpenger fra NAV
2020-03-19 Koronavirus - informasjon fra NAV
2020-03-16 SMS fra Leirfjord kommune om Covid-19
2020-03-15 NYE KARANTENEBESTEMMELSER I LEIRFJORD OG PÅ HELGELAND
2020-03-13 Leirfjord sykehjem er stengt for besøkende
2020-03-13 Utsatt - Innskriving av nye 1. klassinger til skoleåret 2020/2021
2020-03-11 Vaksiner
2020-03-05 Folkemøte med tema bosetting av flyktninger 10. mars er AVLYST
2020-03-03 Søknadsfrist til kommunale næringsfond er den 2. april
2020-02-28 Oppstart av bredbåndsutbygging Leland i Leirfjord
2020-02-27 Konstituerende møte i Helgeland friluftsråd
2020-02-25 Invitasjon til søknadsskrivekurs for tilskuddsordninger
2020-02-24 Melding om politisk vedtak - Gang- og sykkelvei Leland-Slettan
2020-02-18 Kunngjøring fysiske trafikksikkerhetsmidler 2020
2020-02-18 Innkjøring forbudt til ambulanseinngang og legekontor
2020-02-17 Eiendomsskattelister for 2020 til offentlig ettersyn
2020-02-15 Vannlekkasje på Leland
2020-02-14 Revisjon av bestemmelser om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye
2020-02-14 STOR ELGFARE
2020-02-10 Søknadsfrist for barnehageplass
2020-01-13 Privatarkivnettverk i Nordland - Invitasjon til seminar
2020-01-09 Vannforsyningen er nå som normalt, men fortsatt utfordring med strømtilførsel
2020-01-09 FYSAK avlyser svømmingen i dag, torsdag 09.01.2020.
2020-01-06 Leirfjord vannverk, vannavstenging
2020-01-06 Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad/biomasseøkning Tomma Laks AS/Nova Sea AS 06.01.20-15.02.20.
2020-01-03 Renovasjonsforskriften på høring
2019-12-18 Offentlig ettersyn – Landbasert akvakulturlokalitet for produksjon av torskeyngel 18.12.19-31.01.20.
2019-11-20 Invitasjon til julelunsj for Leirfjord kommune sine pensjonerte ansatte
2019-01-07 Folkebadet stengt
2019-11-08 Lansering av nettsiden Heile Helgeland
2019-11-01 Forslag til detaljreguleringsplan gang og sykkelvei vei Leland-Slettan ID 1822 201901 legges ut til offentlig høring
2019-10-26 Informasjonsmøte om Bardal kirkegård 5. november 2019
2019-10-18 Bidrag til TV-aksjonen 2019 CARE fra ansatte på kommunehuset
2019-10-15 Informasjon om tilskuddsmidler 2020 fra sametinget - Freda samiske bygg i privat eie
2019-10-07 Vedtekter for gravplasser i Leirfjord kommune - Fastsetting av festeavgift
2019-10-04 Kunngjøring av vedtatt Reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt
2019-10-04 Kunngjøring av vedtatt plan - Kommunedelplan Kystplan Helgeland i Leirfjord kommune
2019-10-04 Ulvang oppvekstsenter ønsker medarbeidere
2019-10-02 Vaksine mot influensa
2019-10-02 Tilskudd til drenering av jordbruksjord
2019-10-02 Forvaltning av kommunale næringsfond - Høring
2019-09-30 Bli med turgruppa - FYSAK
2019-09-20 Leirfjord legekontor stengt tirsdag 24.september
2019-09-19 Utvidet påmeldingsfrist - Invitasjon til kurs i tilskuddsordninger