2020-01-14 Vedtatt kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019 - 2023
2020-01-13 Privatarkivnettverk i Nordland - Invitasjon til seminar
2020-01-09 Vannforsyningen er nå som normalt, men fortsatt utfordring med strømtilførsel
2020-01-09 FYSAK avlyser svømmingen i dag, torsdag 09.01.2020.
2020-01-08 Turgruppe Fysak
2020-01-06 Leirfjord vannverk, vannavstenging
2020-01-06 Offentlig ettersyn – Akvakultursøknad/biomasseøkning Tomma Laks AS/Nova Sea AS 06.01.20-15.02.20.
2020-01-03 Renovasjonsforskriften på høring
2020-01-03 Halv pris på trening for ungdom på trimrommet!
2019-12-18 Offentlig ettersyn – Landbasert akvakulturlokalitet for produksjon av torskeyngel 18.12.19-31.01.20.
2019-12-10 Leirfjord Bredband AS søker leverandør av bredbåndsignal
2019-12-10 Hvor mange glass tåler barnet ditt i jula?
2019-11-20 Invitasjon til julelunsj for Leirfjord kommune sine pensjonerte ansatte
2019-01-07 Folkebadet stengt
2019-11-08 Lansering av nettsiden Heile Helgeland
2019-11-01 Forslag til detaljreguleringsplan gang og sykkelvei vei Leland-Slettan ID 1822 201901 legges ut til offentlig høring
2019-10-26 Informasjonsmøte om Bardal kirkegård 5. november 2019
2019-10-18 Bidrag til TV-aksjonen 2019 CARE fra ansatte på kommunehuset
2019-10-15 Informasjon om tilskuddsmidler 2020 fra sametinget - Freda samiske bygg i privat eie
2019-10-07 Vedtekter for gravplasser i Leirfjord kommune - Fastsetting av festeavgift
2019-10-04 Kunngjøring av vedtatt Reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt
2019-10-04 Kunngjøring av vedtatt plan - Kommunedelplan Kystplan Helgeland i Leirfjord kommune
2019-10-04 Ulvang oppvekstsenter ønsker medarbeidere
2019-10-02 Vaksine mot influensa
2019-10-02 Tilskudd til drenering av jordbruksjord
2019-10-02 Forvaltning av kommunale næringsfond - Høring
2019-09-30 Bli med turgruppa - FYSAK
2019-09-20 Leirfjord legekontor stengt tirsdag 24.september
2019-09-19 Utvidet påmeldingsfrist - Invitasjon til kurs i tilskuddsordninger
2019-09-19 Varsel fra Fylkesmannen i Nordland om flom- og jordskredfare sør i Nordland.
2019-08-26 Valg barne- og ungdomsråd 2019-2021
2019-08-23 Begrenset åpningstid på teknikk og eiendom
2019-08-05 Oppdatert farevarsel - Stor skogbrannfare på Helgeland
2019-07-08 Redusert bemanning uke 31 ved teknikk og eiendom
2019-06-28 Offentlig høring av utfyllende deler av detaljregulering Ulvangsøya hyttefelt
2019-06-11 Sommerstengt bibliotek
2019-06-09 Legekontoret informerer - fra Helserespons til Besøklegen
2019-05-22 Andre gangs utsettelse av høringsfrist for Kommunedelplan Kystplan Helgeland
2019-05-09 FYSAK - Turgruppe
2019-04-30 Sommerjobb til ungdom 2019
2019-04-25 Håndhygienedagen 5. mai 2019
2019-04-24 Takk for oppmerksomheten! - Statens vegvesen
2019-04-12 Forlenget høring Kystplan Helgeland
2019-04-10 Ledige stillinger i barnehagene i Leirfjord kommune
2019-04-01 Varsel om oppstart – Detaljreulering gang og sykkelvei Leland-Slettan
2019-03-13 Kurs for unge bønder
2019-03-08 Innlevering av listeforslag til kommunestyrevalget 2019
2019-02-26 Eiendomsskatteliste for 2019
2019-02-20 Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak i 2019
2019-02-11 Revisjon av plan for trafikksikkerhet for Leirfjord kommune
2019-01-21 Bredbåndsutbygging i Leirfjord - Informasjons- og dialogmøter
2019-01-17 LOS - En støttespiller for ungdom
2019-01-17 Nytt tidspunkt ved helsestasjon for ungdom
2019-01-03 Nye åpningstider ved Leirfjord folkebibliotek
2018-12-06 Er du forberedt?
2018-12-06 Eiendomsskatt 2019
2018-11-20 Vedtak av områdereguleringsplan – Leinesodden – Helgeland Maritime Servicebase
2018-11-07 Bedre hjelp til traumatiserte barn - foredrag med Magne Raundalen
2018-10-29 Bor du i Leirfjord og er alene i jula? Bli med oss på julemiddag og la oss være alene sammen
2018-10-16 Elevbedriften LBU Motors
2018-10-15 Informasjon om husbankens bostøtteordning
2018-09-24 Endring av åpningstid ved teknikk og eiendom Leirfjord kommune 01.10.18- 01.04.19
2018-08-31 Har du mottatt faktura fra Leirfjord kommune i Vipps?
2018-08-21 Pendlertilskudd 2018
2018-08-17 Fra 1. august har Nordland fått sitt eget mobbeombud
2017-08-23 Leirfjord frivilligsentral
2018-06-19 Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
2018-04-30 SHMIL informerer om nye åpningstider og endring på gjenvinningsstasjonene fra 2.mai 2018.
2018-03-23 Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
2018-03-12 Kulturtransportspleis
2018-02-14 Kulturell virksomhet og aktiviteter rettet mot barn og unge? Søk om kulturmidler nå! Søknadsfrist 1. april.
2018-02-14 Ny folkehelseprofil for Leirfjord 2018
2018-01-29 Har du noe som må repareres? Kontakt LBU Motors EB!
2018-01-25 Søknad om barnehageplass
2018-01-19 Trafikksikkerhet - samarbeid med frivillige organisasjoner
2018-01-05 Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep
2017-12-13 Borgerlige vigsler fra 1. januar 2018
2017-11-20 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
2017-11-20 Alene i jula, eller lite nettverk?
2017-10-16 Områdereguleringsplan på Leinesodden - Helgeland Maritime Servicebase
2017-10-10 Har du noe som må repareres? Kontakt LBU Motors EB!
2017-09-05 Leirfjord legekontor - Nytt tilbud for bestilling av timer mv
2017-10-09 Spillemidler 2018
2017-09-28 Alkovett for den lille
2017-09-08 Folkehelseuka 2017
2017-08-15 Vil ditt lag eller forening arrangere julegrantenningen i år?
2017-07-11 Tween-tur for 12 og 13-åringene i HALD
2017-07-04 Leirfjord vannverk - kloring
2017-06-21 Indianerfestivalen 2018
2017-06-19 UNGsommer HALD 2017
2017-05-10 Program for Indianerfestivalen 2017
2017-05-02 Friluftsskole i sommerferien
2017-05-08 Kjære forelder, våg å være kjip
2017-04-18 Slamtømming
2017-03-29 Vil du stå på stand under indianerfestivalen 2017?
2017-03-29 Besøkstall for Tell Tur i Leirfjord 2015-2016
2017-03-08 Jubileumsboka "Leirfjord kommune 100 år"
2017-03-01 Miniguide fra skatteoppkreveren i HALD - Idrettslag og ideelle organisasjoner
2017-02-21 Ny løsning for postlister
2017-02-16 Planprogram på høring: Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 - 2019
2017-02-15 Folkehelseprofil 2017 for Leirfjord
2017-02-10 Indianerfestivalen 2017
2017-02-10 Søk om Kulturmidler! Søknadsfrist 1. april.
2017-02-07 NY FASTLEGE I LEIRFJORD
2017-02-07 FERDSELSFORBUD GAMLE MOSJØVEIEN - STENGNING
2017-01-22 JORDRAS PÅ GAMLE FV 78 OPPDATERT
2017-01-12 "En revy fra A-Å"
2017-01-10 HPV-vaksine
2017-01-06 Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester
2016-12-16 Møteplan for hjelpetjenesten for barn og unge våren 2017
2016-12-15 Hvor mange glass tåler barnet ditt?
2016-12-06 UKM - Ung Kultur Møtes
2016-12-06 Kulturkortet for ungdom i Nordland
2016-11-21 Hovedinngang ved Leirfjord sykehjem
2016-11-07 Betalingsautomat ved legekontoret
2016-10-25 Vinnere Tell Tur Sommerkonkurranse
2016-06-27 TellTur Sommerkonkurranse
2016-05-27 Adresseendringer i Leirfjord kommune
2016-05-24 Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen
2016-02-23 Nye alkoholpolitiske retningslinjer
2016-01-22 Varsling om feiing og tilsyn per telefon
2015-12-03 Kunngjøring om planvedtak
2015-11-23 Vakttelefon for brøyting
2015-09-01 Nytt nasjonalt legevaktnummer 116 117
2015-07-14 Kommuneplan for Trafikksikkerhet 2015-2018
2015-07-13 Leirfjord kommune 100 år - jubileumsakevitt
2015-07-17 Behov for fosterhjem
2015-06-29 Orientering om rådgivende folkeavstemning - ny kommunestruktur
2015-06-24 Ny organisering av jordmortjenesten i Leirfjord Kommune.
2015-04-29 Fosterhjem søkes til Sindre 6 år
2015-04-21 Oppstart regulering Leinesodden gbnr 113/10 og 50/156
2014-08-22 Endring av åpningstid trimrom
2014-10-09 Fysak Leirfjord trenger nye krefter.
2014-09-19 Nye åpningstider på Leirfjord folkebibliotek fra 22.09.14
2014-06-13 Oppstart av Leirfjord Musikkorps
2014-05-05 Skolerute 2014-2015
2014-04-16 Utenlandsreiser og vaksinering
2014-02-27 Utlån av utstyr til friluftsliv
2014-02-06 Nye åpningstider på Leirfjord Folkebibliotek
Web levert av CustomPublish AS