Skatteoppkreveren i HALD-kommunene informerer om plikter som arbeidsgiver i idrettslag og ideelle organisasjoner. Miniguiden kan du lese her.