Status 27.01.2017:
Det har nå vært ny befaring på rasstedet.

Situasjon er tydelig forverret. Veien som raset stoppet på, er nå rast ut i fjorden.

Det vil bli ett nytt møte på mandag morgen for å diskutere hva som skal gjøres videre.

 

 
Det har gått et ca 100 meter bredt jordras på gamle fylkesvei 78 (Tovenveien) ved Kamsbekken tunnel.
Det vil ikke bligjort noe med rasområdet i kved, men i morgen vil det bliudersøkt og vi kommer med mer informasjon iløpet av morgendagen.
Vi ber om at ma holder seg unna rasområdet, da det kan være utrygt å ferdes i området.