Kommunestyret har i møte 24.09.2020, sak 59/20 fattet følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune 2020 – 2024 med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 06.08.2020.

Plandokumentene, og mer informasjon om planen finnes på kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no både under Selvbetjening/Høringer  og Bolig og eiendom/Planavdeling/Kommunale planer/Trafikksikkerhetsplan for Leirfjord kommune.