Flomvarsel er utstedt for hele Nordland. Det er usikkerhet knyttet til hvor de største nedbørsmengdene kommer og det forventes lokale oversvømmelser. https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/360311 

Fylkesmannen ber kommuner og andre beredskapsaktører om å forberede seg i henhold til egne beredskapsplaner.

 

Hilsen
Fylkesmannen i Nordland