Tannlegevakt Norge har opprettet en egen informasjonsside for Tannlegevakt Nordland. Her finnes oppdatert informasjon om tannlegeordningen.

De offentlige og privatpraktiserende tannlegene i Nordland samarbeider om en rullerende tannlegevaktordning i Bodø. I de øvrige kommuner i Nordland praktiseres det ingen organisert vaktordning. Det er allikevel ved visse høytider satt opp tannlegevakt også her. 

Se også oversikt over tannlegevakter i Nordland fylkeskommune.

Når har tannlegen plikt til å hjelpe?