Regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger med informasjon om koronasituasjonen, anbefalinger og tiltak, blir løpende oversatt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu.

Regjeringens pressekonferanse tirsdag 9. mars oversatt til flere språk er lagt ut her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-gjer-greie-for-koronasituasjonen/id2837562/

Oversatte pressemeldinger fra pressekonferansen og annen oversatt informasjon legges fortløpende ut på denne siden: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/