For å planlegge videre hvordan huset kan legges til rette for at flest mulig kan bruke det, er vi avhengige av tilbakemelding fra alle som ønsker å ta del i dette. Vi ønsker at alle gjør seg noen tanker, også dere som står uten medlemskap i lag- og foreninger. Om du ønsker å komme med innspill kan du sende e-post til martin.strand@leirfjord.kommune.no 


Vi ønsker at huset skal kunne brukes til kurs, møter, kafé og mange flere aktiviteter. Barnehagen er stor og det kan legges til rette for kontorareal og plass til egne låsbare skap.
Hvordan aktiviteter som passer inn i huset blir opp til oss alle. Huset skal i utgangspunktet være tilgjengelig for alle, men kom gjerne med ønsker om egne rom innvendig.


Da huset skal være for alle ber vi om at man tenker gjennom hvordan deres aktivitet ikke trenger å være avgrenset til bare dere. Et større samarbeid gir bedre muligheter til å få prosjektet opp å gå.
Vi ber dere tenke på hva dere kan bidra med.

  • Hvem drar nytte av deres aktivitet? Kan dere nå flere?
  • Hva kan dere bistå med inn i bygget sammen med andre lag- og foreninger?
  • Hva vil det kreves av kommunen for at dere kan delta i prosjektet?
  • Hva savner dere i Leirfjord nå?
  • Tenk aktivitet i alle aldersgrupper!

 

Da smittepresset på Helgeland er stigende for tiden ønsker ikke å avholde møte nå. Når smitten avtar kan det bli aktuelt med folkemøte for en åpen diskusjon om prosjektet.
Før dette håper vi på tilbakemelding fortløpende, men helst innen 29. november.

 

 

13.11.2020   Frivilligkoordinator: Martin Strand