Skulle dere være uheldig å kjøre på vilt ringer dere 02800. Politiet vil da registrere saken og sette dere over til fallviltgruppa. Bli på stedet til dere blir kontaktet av fallviltgruppa, forutsatt at dette ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

Hvis dere må dra fra stedet før vi ankommer er det viktig at dere merker stedet med en pose eller refleksvest på nærmeste brøytestikke/tre/busk eller lignende, slik at vi hurtigst mulig finner ut hvor vi skal begynne ettersøk etter skadet vilt.

Siste 365 dager er det registrert 40 påkjørsler av vilt i Leirfjord kommune. Påkjørslene har resultert i at 8 elg, 16 rådyr, 4 oter og 1 rødrev har måtte bøte med livet. 20 av dyrene døde som et resultat av trefning med bil. De siste 9 ble avlivet på stedet eller etter ettersøk.