Vaksinasjonsstatus mot Covid-19 i Leirfjord pr 8. juli 2021:

Det er satt til sammen 1535 doser covid-19-vaksine pr 8. juli 2021.

I uke 26 ble det satt 96 doser Comirnaty. De fleste dosene ble satt på personer i risikogruppene, men nå har det, som ventet, kommet anbefaling om å vaksinere personell i skoler og barnehager. 10% av dosene forbeholdes denne gruppen.

I uke 27 ble det satt 66 doser Comirnaty.

Det er laget prognoser for vaksineleveranser tom uke 33.

Uke 28: 10 glass (60 doser)

Uke 29: 18 glass (108 doser)

Estimatene for disse ukene anses som ganske sikre.

Fra uke 30 og videre er estimatene mer usikre. 

Vi er ferdig med personer i prioriteringsgruppene 1-11 og er godt i gang med å vaksinere personer født først på 1970-tallet. I uke 30 innkalles personer født i 1973.

Leirfjord kommune har også ansvar for å tilby 1. dose covid-19-vaksine til studenter folkeregistrert i kommunen.

Studenter som ønsker covid-19-vaksine bes ta kontakt med Leirfjord legekontor.

Personer som er bosatt eller oppholder seg midlertidig i Leirfjord som tilhører noen av prioriteringsgruppene, og ønsker covid-19-vaksine, men som IKKE har blitt kontaktet bes ta kontakt med Leirfjord legekontor.