Arkiv i Nordland inviterer til seminar for å få etablert et privatarkivnettverk i Nordland. Seminaret arrangeres på Jektefartsmuseet i Bodø 13.-14.februar 2020. Arrangementet er åpent for alle som har og betjener privatarkiv. Informasjon og påmeldingsskjema finner du på her.
 
For Arkiv i Nordland
Solveig Lindbach Jensen