Viser til tidligere distribuert informasjon angående årets helikopterbefaring.

Helgeland Kraft Nett AS har besluttet å utsette årets helikopterbefaring til høsten.

Vedtaket er gjort på grunnlag av to årsaker:

  • Tiltak for å unngå smitte mellom våre ansatte og våre eksterne samarbeidspartnere.
  • Reindriften har store utfordringer med vinterbeite for reinsdyr. Dyrene er spredt og oppholder seg på plasser der de normalt sett ikke er.

 

Vi utsetter derfor befaringen, og vi vil komme tilbake med ny informasjon mot høsten når vi vet mer om starttidspunkt.

 

Kontaktpersoner Helgeland Kraft Nett AS:

Magne Skogly +47 47 46 94 57