Grunnet ferieavvikling blir det redusert bemanning ved teknikk og eiendom i UKE 31.

  • I tilfelle krise eller akutte hendelser benyttes kommunalt nødnummer 918 78 909.
  • For andre viktige hendelser ring Leif-Ove O. Olsen på 918 31 700.