Leirfjord kommune jobber for tiden med revidering av regler og vedtekter for tildeling av tilskudd fra kommunale næringsfond. I den forbindelse trenger dine innspill. Vi ber om tilbakemelding på ulike typer tiltak som kan innvilges tilskudd, krav til søker og søknad og søknadsfrister.

 

Forvaltning av kommunale næringsfond - Høring